BALKAN İNCİLERİ

Rumeliye Yeniden Merhaba

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa BALKANLARDA OSMANLI ESERLERİ Balkanlarda Osmanlı Türbeleri ve Tekkeleri - DİĞER BALKANLARDAKİ OSMANLI TÜRBELERİ-TEKKELERİ

- DİĞER BALKANLARDAKİ OSMANLI TÜRBELERİ-TEKKELERİ


 
1. Murat türbesi - Kosova-Priştine

 

Gül Baba Türbesi - Budapeşte  


 
Halvetiye Tekkesi - Arnavutluk

PRİZREN'DEKİ TEKKE ve TÜRBELER

MUSA KUTUB EFENDİ (SİNANİ) TEKKESİ, 1576 yılında Horasanlı Kutup Musa efendi tarafından bu yörelerde kurulan ilk tekke binasıdır. Semahanesi çökmüş, tekke binası yıkılmak üzeredir. İki katlı harem binası halen hizmet etmektedir. Tekke binasının girişinde semahaneye yapışık Kutup Musa efendinin de kabininin bulunduğu türbe binası vardır. Eskiden tabakçıların-dericilerin imalathanesinin bulunduğu Tabakahane’de Suzi Camii ve Rüştiye binası karşısında bulunur.
KADERİ (KURİLA) – ZİNCİRLİ TEKKESİ 1646 yılında yapıldı. Semahanesinde Kosova Savaşından kalma savaş aletleri ve silahları ile birlikte bakıma ihtiyacı olan eski sancaklar korunmaktadır. Tekke binasına bitişik geçmiş şeyhlerin kabirlerinin bulunduğu türbe binası vardır. Kuriladadır ve şimdi tekkenin şeyhi Şeyh Abdülkadırdır.
HALVETİ TEKKESİ, 1691 yılında yapıldı. Tekke binası dört asırdır eski şeklini korumaktadır. Tekke binası ve semahane arasında şadırvanı vardır ve suyu özel olarak Kırpınar’dan getirilmiştir. Semahaneye bitişik şeyh ailesinin barındığı harem binası bulunur. Bu ev tekkenin kuruluş tarihine denktir. Tekkeyi şeyh Necati yönetmektedir. Şehir merkezinde, Theranda oteli tekkenin arazisinde kurulmuştur.
SİNANİ (TERZİMAHALE’DE ŞEYH GANİ) TEKKESİ, 1668 yılında kuruldu. Semahane ve tekke binasının yarısı yıkıktır. Çok geniş bir haziresi vardır. Türbe binasının giriş kapsının sağında Kutup Musa Efendi tekkesinde derviş olan Ali ‘nin bir kerameti olarak bir gece içinde kazıldığına inanılan 8 metre derinliğinde bir su kuyusu vardır ki bugün bile suyu çeşitli derler, hastalıklar için şifa için kullanılmaktadır. Tekkeyi Şeyh Ali kurmuştur. Çok sayıda mezarın bulunduğu tekke bahçesinde Malkoçoğlu Ali beyin de mezarı vardır. Mezarların çoğunda baş taşlar kitabelidir. Terzimemi Camiinin yakınlığında, Mustafa Baki ilkokulu binasının karşısında bulunur.
SAADİ (ACİZE BABA) TEKKESİ, 1700 yılında Süleyman efendi tarafından kuruldu. Şimdi tekkeye ait olan yıkılmış semahanenin temelleri bulunur. Semahaneye halen duran beton merdivenler çıkarıyordu. Bugüne kadar kalan türbe binası içinde divanı bulunan şair ve şeyh Süleyman efendinin ve tekkenin öteki büyüklerinin mezarları bulunur. Türbe binasının giriş kapsı üzerinde Osmanlıca bir kitabe vardır. Maraş’ta Maksut Paşa ardında ve Anıt ağacı olan büyük çınar yanında bulunur.
KADERİ (SEYYİD ALİ BABA)-REZAKİ TEKKESİ 1830 yılında inşa edildi. Teke binası içinde Osmanlı ordusu şehitlerinden Gözcü Mahmut babanın kabri bulunur. Sandukası Türk bayrağı ile örtülüdür.
BEKTAŞİ ( ÂDEM BABA) TEKKESİ, 1850 yılından önce kuruldu. 1940 yılından beri faal değildir. Tekke binasının duvarında mermer bir kitabe vardır ve bahçesinde bir türbe bulunur. Tekke binası konut olarak kullanılmaktadır. Troşan mahallesinde – Emniyet binasının batı tarafında İtfaiyecilere 20 metre uzakta bulunur.
MELAMİ TEKKESİ, 1892 yılında yapıldı, 1954 yılında yıktırıldı. Müritler tekkenin yıkılmayan yardımcı binasında toplanıp faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bu binaya bitişik Tekkenin şeyhlerinden Süleyman efendinin mezarının bulunduğu üstü kubbeli bir türbe bulunur. Tekke binası yerinde ve bahçesinde “Şadırvan ticaret merkezi” kurulmuştur. Kentin merkezi olan Şadırvan’dadır.
RIFAİ  (ŞEYH HASAN)TEKKESİ 1893 yılında Beyzade’de kuruldu. Teknik okulunun yapılması için yıktırıldı ve Terzi Mahalle’de lise okulunun kuzeyinde yeniden yapıldı. Kaynak: KOSOVAHABER Yazar: ALTAY SUROY

 

KİMLER ÇEVRİMİÇİ

Şu anda 642 ziyaretçi çevrimiçi