BALKAN İNCİLERİ

Rumeliye Yeniden Merhaba

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa BALKAN GÜNCEL HABERLER - DEVLET ARŞİVLERİ SERGİ HABERLERİ

- DEVLET ARŞİVLERİ SERGİ HABERLERİ

E-posta Yazdır

DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALKAN SERGİLERİ

Tuna'dan Basra'ya Osmanlı Demiryolları Sergisi


BOA, İ.HR, 136/7040
İzmir'den Güzelhisar-Aydın'a kadar yapılması planlanan demiryolunun inşası için; Londra'da Josef Bakston, George Vanlis, William Jakson ve Ogüst Dikson tarafından kurulan şirketle mukavele yapılmıştır. Mukavelename şartlarına göre imtiyaz verilen şirket Osmanlı kanun ve nizamlarına tabi bir Osmanlı şirketi olacak ve imtiyaz müddeti 50 sene olacaktır. Mukavelenamenin 16. maddesi gereğince şirket tarafından devlete ödenmesi gereken 24 bin lira kefalet akçesi Londra'daki Osmanlı Sefareti'ne ödendikten sonra imtiyaz verildiğine dair hazırlanan ferman şirkete teslim edilecektir.
14 Ekim 1856

BOA, A.DVN.MKL, 2/13
İstanbul'dan Edirne, Şumnu ve Rusçuk'a, Edirne'den Ege Denizi sahilinde bulunan İnöz'e veya o civardaki bir diğer mahalle kadar yapılacak demiryolunun inşası sırasında Osmanlı Devleti'nin tüm kanun ve nizamlarına uymak şartı ile İngiltere Parlamento Meclis Azalarından Mösyö Alberd'e 99 sene geçerli olacak imtiyaz mukavelesinin verildiğine dair ferman. 23 Ocak 1857
Yazının devamı ve sergiyi izlemek için tıklayınız!

Balkanlar'da Osmanlı Medeniyeti Sergisi

1. BOA. Düvel-i Ecnebiye Defteri, 14/2_1
Fatih Sultan Mehmed'in Bosna ruhbanlarının dinî hayatlarını serbestçe sürdürebilmeleri hakkındaki fermanı. Bosna ruhbanlarına Sultan Mehmed Han'ın verdiği ahidnâmenin suretidir : Ben ki Sultan Mehmed Hanım, ihsan edip Bosna rahiplerine buyurdum ki; Kiliselerinizde korkusuzca ibadet ve memleketimizde korkusuzca ikamet edin. Ne vezirlerimden ne de halkımdan kimse bunları incitmesin ve rencide etmesin. Allah'a, Peygambere, Kur'âna ve kuşandığım kılıca yemin olsun ki canları, malları ve kiliseleri bana itaat ettikleri sürece güvencem altındadır.
4 Nisan 1478

2. BOA. Mühimme Defteri 3, Hüküm 402
Eflak Voyvodası olan babası Mirço'nun ölümüyle tahta geçen Petri'ye gönderilen hükümde şu konular vurgulanmaktadır: Devlet hizmetlerinde adalet, tam ve devamlı olarak uygulanacak; Halkın emniyeti eksiksiz sağlanacak, düşmanlar ve kötü niyetlilerin olabilecek zararları için tedbirler alınacaktır.
17 Ekim 1558

3. BOA. Mühimme Defteri 3, Hüküm 112
Eflak voyvodasına Erdel civarındaki gelişmelerin takip edilmesi ve halkın huzurunun korunması hakkında gönderilen hüküm. Eflak voyvodasına hüküm ki : Erdel ve civarındaki gelişmeler hakkında gönderdiğin mektup ve elçimden aldığım bilgiler doğrultusunda buyurdum ki: Emrim size ulaştığında Erdel ve civarını sürekli olarak kontrol edin, boş bulunmayın. Oraları korumak için ne gerekiyorsa yapın. Boğdan voyvodası kulum ile birlik olup vilayetin emniyeti ve halkın huzuru için bir dakika bile boşa geçirmeyin. 14 Temmuz 1559
Yazının devamı ve sergiyi izlemek için tıklayınız!


Osmanlı Belgelerinde Ohri Sergisi

Osmanlı Belgelerinde Ohri sergisinde; Ohri'nin Osmanlı yönetiminde bulunduğu süre içerisinde nüfusu, iktisadî ve idarî durumu, eğitim, imar ve bayındırlık faaliyetleriyle alakalı belgeler bulunmaktadır. Sergi 1617–1916 yılları arasındaki dönemi kapsamakta olup 35 parçadan oluşmaktadır.
Yazının devamı ve sergiyi izlemek için tıklayınız!

 

KİMLER ÇEVRİMİÇİ

Şu anda 320 ziyaretçi çevrimiçi