BALKAN İNCİLERİ

Rumeliye Yeniden Merhaba

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

BALKANLARDAKİ OSMANLI HAN ve HAMAMLARI

  
ÜSKÜP DAVUTPAŞA ÇİFTE HAMAMI - MAKEDONYA

 
KAPAN HAN - ÜSKÜP - MAKEDONYA

IV MURAT HAMAMI
IV Murat tarafından Muradiye Camisine vakfedilmek amacıyla yaptırılmış , kadın ve erkekler için ayrı bölümleri olan tarihi bir hamamdır Erkekler kısmının 85 × 85 metre ölçülerinde ahşap olan soyunma yerinden iki kubbeli soğukluk kısmına, buradan da yine 85 × 85 metre ölçülerinde haç şeklinde planlanmış yıkanma yerine geçilmektedir Yıkanma yerinin dört köşesinde 3 × 3 metre ebadında, üstü kubbeli birer halvet vardır

YENİ HAMAM
Hamam'ın inşası büyük Vezir Sokullu Mehmet Paşa'nın vekili Hüsrev Kethüda’ya ait olduğu söylenir Gerçekte ise kâhya, hamamı yalnızca restore ettirmiştir ve hamam Sultan İkinci Beyazıd tarafından yaptırılmıştır
1979 yılında çatısının sağlamlaştırılması için çalışmalar gerçekleştirilmiştir Hamam günümüzde özel kültürel gösteri merkezi olarak işletilmektedir

DAVUTPAŞA HAMAMI - ÇİFTE HAMAM
Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ve Taş Köprü'nün yanında bulunan çifte hamamdır II Beyazıt döneminde sadrazamlık yapmış olan Davut Paşa tarafından yaptırılmıştır Günümüzde sanat galerisi olarak hizmet veren hamam, İsabey Hamamı ile birlikte Üsküp 'te ayakta kalabilen iki tarihi hamamdan birisidir

YAHUDİ HAMAMI (HALİL AĞA HAMAMI)
Eser, 17nci yüzyılda muhtemelen başseyislik yapmış olan Halil Ağa'nın ismiyle bağdaştırılıyor Fakat bu tarih, alınan bilgilere göre, hamamın gelirlerinin Hamza Bey Vakıfları'na eklenmesi ile ve de Hamam'ın özelliklerinin 15'inci yüzyılın yarısına ait olması ile pekişmiyor 1902 yılındaki kayıtlara göre Yahudi Hamamı'nın sahibi Çavuşzade Ahmed Reşit olarak gösteriliyor Bölgeye ismini veren çiçekçilerin eklenmesi çok daha sonra gerçekleşti, belki de çiçekçiler 1917 yangınından sonra şehrin yeniden inşası sırasında açıldı

 

KİMLER ÇEVRİMİÇİ

Şu anda 636 ziyaretçi çevrimiçi